Group 19Group 20Group 69Group 84Group 51Group 118Group 119Subscribe to us on YoutubeLike us on FacebookGroup 166Path 1Phone NumberPhone NumberPath 31Path 51Rectangle 29Group 85Group 21Group 24

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान अठारौं संसोधन, २०८० को प्रस्तावित मस्यौदा यहाँहरुको सल्लाह वा सुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । इच्छुक महानुभावहरुले २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म info@nrcs.org वा admin@nrcs.org वा narayan.lamichhane@nrcs.org इमेल ठेगानामा वा नेरेसोको निःशुल्क हटलाइन ११३० मार्फत फोन गरी सुझाव दिनसक्नुहुनेछ ।