समाचार पत्र २०७१ बैशाख-जेष्ठ

सिरहा । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय सभाको ४३ आंै महाधिवशे न वशै ाख २६ र २७ गते सिरहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय पध्र ानमन्त्री एवं पम्र खु अतिथि सशु ील कोइरालाले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सांगठनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विविध क्षत्रे हरूमा कायत्र्र mम, परियाजे ना र गतिविधिहरूका माध्यमबाट दशे भर तटस्थ, निष्पक्ष रस्वाधीनढभ्̈लेनपोलरडेक्रसलेप¥ुयाएकोमानवीय सेवाको प्रशंसा गर्नुभयो ।

Publication Year: 
2014