समाचार पत्र २०७१ अशाढ

बाँके, जेठ ३१ गते । हरेक वर्ष जुन १४ तारिखका दिन मनाइने विश्व रक्तदाता दिवसको मूल कार्यक्रम यस पटक “मातृ सुरक्षाका लागि सरु क्षित रगत” भन्ने मलू नाराका साथ नपे ालगञ्जमा मनाइएको छ । रक्तदानजस्तो महान र पुण्य कार्यमा स्वयंसेवी रक्तदाताहरुले पु¥याएको अतुलनीय मानवीय सेवा कायर्क ो लागि उनीहरुलाई सम्मान गनर्,े धन्यवाद दिने र रक्तदानको लागि उत्पे्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।

Publication Year: 
2014