समाचार पत्र २०६९ जेष्ठ

जेठ ३२ गते । हरेक रक्तदाता एक नायक ९भ्खभचथ द्ययियम म्यलयच ष्क ब ज्भचय० भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न गतिविधिहरुको आयोजना गरी विश्व रक्तदाता दिवस मनाइएको छ । रक्तदानमा स्वयंसेवी रक्तदाताहरुले पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्ने र रक्तदाताहरुलाई यस कार्यप्रति उत्पे्ररित गरिरहने उद्देश्यले हरेक वर्ष जनु १४ लाई विश्व रक्तदाता दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

Publication Year: 
2012