Central Executive Committee & Management Structure

Chairperson

Mr. Sanjeev Thapa

E-mail : sanjeev.thapa@nrcs.org

Vice Chairpersons

Mr. Hari Niroula

Mr. Ajit Kumar Sharma

Mr. Sudarshan Pd. Nepal

Mr. Mahendra Pd. Singh

Mr. Surendra Singh Ayer

Secretary General

Mr. Dev Ratna Dhakhwa    

E-mail :  dev@nrcs.org

Treasurer General

Mr. Devendra Bahadur Pradhan

Deputy Secretary General

Mr. Hari Prasad Neupane

Deputy Treasurer

Ms. Kamala Giri

Members

Mr. Uttam Joshi

 Mr. Manoj Kumar Thapa

Ms.  Bhagawati Sharma

Mr.  Lalit Jung Shahi

Mr. Saput Bahadur Karki

Mr. Tilak Bahadur Malla

Mr. Bhupati Lal Shrestha

Mr. Bishnu Raj Nepal

Mr. Sanat kumar Karki

Mr. Krishna Prasad Neupane

Mr. Bhakta Khawas

Mr. Surya Chandra Neupane 

Mr. Brikesh Singh Bogati

Mr. Shashi Panthi

Mr. Hem Raj Ojha

Mr. Naul Singh Pun

Mr. Rajdev Yadav

Mr. Binod Kumar Basnet

Mr. Basudev Gautam

Mrs. Laxmi Awal

Mr. Nil Mani Baral (Representative from Social Welfare Council) 

 

Executive Director 

Mr. Indra Bahadur KC (Acting)

indra@nrcs.org

Management Structure